Tài liệu dự án Tecco Felice Homes

20 Th9 2121

Tổng hợp tài liệu liên quan tới dự án Tecco Felice Homes từ chủ đầu tư.

STT Tên tài liệu Thao tác
1

Phương thức thanh toán Tecco Felice Homes

Tải file
2

Training Kick-Off Tecco Felice Homes

Tải file
3

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1500 Chung cư An Phú

Tải file
4

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Chung cư An Phú

Tải file